Λύνοντας έναν από τους μεγαλύτερους γρίφους του αιώνα!

Πρόκειται για ένα e-book όπου προσδιορίζονται τα διάφορα προβλήματα των σύγχρονων μορφών εργασίας όπως:

  • Ο μισθός ως μέσο ελέγχου
  • Όταν η πληροφορία χάνεται
  • Η ηλεκτρονική παραπληροφόρηση
  • Work life balance

 και στη συνέχεια προτείνεται μια εναλλακτική λύση μέσω συνεργασιών βασισμένη σε μια συγκεκριμένη κουλτούρα της οποίας βασικοί πυλώνες είναι η λιτή διαχείριση (lean management), η συνεχής εκπαίδευση (continuous education), η δέσμευση (commitment), η αφοσίωση (loyalty) και η δικαιοσύνη (justice).

Μπορείς να κατεβάσεις το e-book μου δωρεάν συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.